خبر پنجم


خبر پنجم


نادر وهاب آقایی

دانشجوی (Post DBA) گرایش مدیریت از سازمان مدیریت صنعتی، مشاور ارشد، توسعه دهنده کسب و کار، تخصص در حوزه های طراحی سازمان، توسعه کسب و کار،شبکه سازی در کسب و کار

به جامعه هزاران دانشجو بپیوندید!

به جامعه میلیونی دانشجویان ما بپیوندید و به هزاران ساعت آموزش در حوزه‌های گوناگون دسترسی داشته باشید.