خبر چهارم


خبر چهارم


نیلوفر یوسفی

کارشناسی ارشد مدیریت، کارشناس مالیات بر ارزش افزوده تهران، کارشناس دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور، مدرس طراحی و پیاده سازی نرم افزار همراه یار مالیاتی

به جامعه هزاران دانشجو بپیوندید!

به جامعه میلیونی دانشجویان ما بپیوندید و به هزاران ساعت آموزش در حوزه‌های گوناگون دسترسی داشته باشید.