خبر سوم


خبر سوم


میثم یاری

دانشجوی دکترای حقوق تجارت بین الملل، مدرس دوره های اعتبارات اسنادی، بیع بین المللی کالا، بیمه در تجارت بین الملل، سرمایه گذاری خارجی، حمل و نقل دریایی، قرارداد های دولتی، حقوق بانکی

به جامعه هزاران دانشجو بپیوندید!

به جامعه میلیونی دانشجویان ما بپیوندید و به هزاران ساعت آموزش در حوزه‌های گوناگون دسترسی داشته باشید.